Administrație Publică

HOTARAREA NR. 66 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 114/03.08.2016 pentru stabilirea numarului si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia, pe domenii de activitate.

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12544 / 12.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică, nr. 12557 / 12.05.2017;
Tinand cont de Adresa nr. 232/12.05.2017, inregistrata la Primaria orasului Sinaia cu nr. 12507 / 12.05.2017, prin care Partidul National Liberal Prahova confirma ca dl. Popa Gheorghe este membru al Partidul National Liberal – Organizatia Sinaia si urmatorul supleant inscris pe lista de candidati pentru Consiliul Local Sinaia;
Vazand Ordinul Prefectului judetului Prahova nr. 138/10.05.2017, inregistrat la Primaria orasului Sinaia, cu nr. 12245/11.05.2017, prin care constata incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Iosifescu Nicolae si declararea locului acestuia vacant, in Consiliul Local al orasului Sinaia;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare si functionare a consiliului local, precum si a Hotararii Consiliului Local nr. 107/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul art. 54, coroborat cu art. 45, alin. 1 si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă modificarea Comisiei de invatamant, sanatate, cultura, sport, tineret si protectia copilului, constituita la nivelul Consiliului Local al orasului Sinaia, care va avea urmatoarea componenta:
– Popa Gheorghe
– Cretu Georgiana-Ioana-Maria
– Milos Calin-Stefan
Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 114/03.08.2016 raman neschimbate.

Art.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de membrii Consiliului Local Sinaia.

Download HCL 66 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support