Administrație Publică

HOTARAREA NR. 68 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de catre Orasul Sinaia / Primaria Orasului Sinaia, Consiliul Local al orasului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, aparari sau cai de atac

Având in vedere Expunerea de motive nr.11219 / 02.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr.11220 / 02.05.2017, al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 21, alin 2 si alin. 3, coroborat cu art. 45, alin.1 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2011 privind administratia publica locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art.1. – Se aprobă achizitionarea de servicii juridice externe pentru consultanta si reprezentare juridica,in toate fazele procesuale, in dosar si procedura contencioasa (procesul) ce va urma sa se constituie in:

Dosarul 38979/3/2015 – cu partile: Serviciul Buget al Orasului Sinaia si BCR Leasing IFN SA

Art. 2. – Se mandateaza Primarului orasului Sinaia sa semneze contractele de achizitionare de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download HCL 68 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support