Administrație Publică

HOTARAREA NR. 75 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind darea in administrare catre Spitalul Orasenesc Sinaia a imprejmuirilor si cailor de acces, aferente cladirilor cu destinatie sanitara


Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12497/12.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Serviciului de Investitii si Achizitii Publice, nr. 12519/12.05.2017;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin.2, lit. c si alin. 5 lit. a, coroborat cu art. 45. alin. 3 si art.115 alin.1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art. 1 – Aprobă darea in administrare catre Spitalul Orasenesc Sinaia a imprejmuirilor si cailor de acces, aferente cladirilor cu destinatie sanitara.

Art. 2 – Predarea – preluarea se va face pe baza de proces verbal incheiat intre partile interesate.

Art. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate si de catre Managerul Spitalului Orasenesc Sinaia.

Download HCL 75 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support