Administrație Publică

HOTARAREA NR. 79 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind rectificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 46/13.04.2017, privind participarea la capitalul social al unor societăţi din subordinea Consiliului Local Sinaia

Având in vedere Expunerea de motive nr. 12594/15.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 12596 din 15.05.2017 al Serviciului Buget si Resurse Umane;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
Tinand cont de Hotararea Consiliului Local nr. 46/2017 privind participarea la capitalul social al unor societati din subordinea Consiliului Local Sinaia;
În baza Legii nr. 6/20.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
In conformitate cu prevederile :
– Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 45 alin. 2 si art. 115 alin.1, lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș T E :

Art.1 – Aprobă rectificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 46/13.04.2017, privind participarea la capitalul social al unor societăţi din subordinea Consiliului Local Sinaia, astfel : Aprobă majorarea capitalului social al SC Sinaia Forever SRL cu suma de 5.263 lei, privind aportul de 5 % la majorarea capitalului social de catre SC Transport Urban Sinaia SRL.

Art.2 – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download HCL 79 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support