Administrație Publică

HOTARAREA NR. 117 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind aprobarea realizarii evenimentelor “Turul Munteniei 1910…intr-o singura zi in 2017” si “Sinaia pe bicicleta”

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 18632/18.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 18635/18.07.2017;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, lit. a, punctele 1, 4, 5 si 6, coroborat cu art. 45, alin. 2 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

 

Art. 1. – Aproba desfasurarea evenimentelor “Turul Munteniei 1910…intr-o singura zi in 2017” in data de 5 august 2017 si “Sinaia pe bicicleta” in perioada 19-20 august 2017.

Art. 2. – Aproba efectuarea de cheltuieli complementare organizarii celor doua evenimente, in valoare totala de 2.500 lei.

Art. 3. – Hotararea va fi comunicata compartimentelor de specialitate si institutiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Departamentul Politici Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia .

Download: HCL.117_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support