Administrație Publică

HOTARAREA NR. 118 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind aprobarea realizarii evenimentului ,,Festivalul Sinaia Forever 2017,, – editia XXIII

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 18976/21.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 18979/21.07.2017;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, lit. a, punctele 1, 4, 5 si 6, coroborat cu art. 45, alin. 2 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;          

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

 

Art. 1. – Aproba desfasurarea “Festivalului Sinaia Forever 2017”- editia XXIII, in perioada  01 – 03 septembrie 2017.

Art. 2. – Aproba efectuarea de cheltuieli complementare organizarii evenimentului, in valoare totala de 600.000 lei, din care 260.000 lei din bugetul Primaria Sinaia si 340.000 lei din contracte de sponsorizare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Departamentul Politici Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia .

Download: HCL.118_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support