Administrație Publică

HOTARAREA NR. 123 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind aprobarea recoltarii animalelor salbatice din intravilanul orasului Sinaia

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 19176/25.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 19199/25.07.2017 al Biroului Patrimoniu si Protectie Civila din cadrul Primariei orasului Sinaia;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Hotararii Guvernului nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despagubirilor prevazute de Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 precum si obligatiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de animale domestice pentru prevenirea pagubelor;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

În temeiul art. 36, alin. 1, coroborat cu art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art. 1. – Aprobă  recoltarea animalelor salbatice din intravilanul orasului Sinaia, in conditiile legii, prin gestionarul fondului de vanatoare.

Art. 2. – Aproba delegarea unui reprezentant, din cadrul Directiei Politia Locala, in comisia de specialitate conform Hotararii Guvernului nr. 1679/2008, precum si in momentul actiunii de recoltare/relocare.

Art. 3. –  Aproba contractarea serviciilor de recoltare/relocare a animalelor salbatice de pe raza orasului Sinaia.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Directia Politia Locala si de Biroul Patrimoniu si Protectie Civila din cadrul Primariei orasului Sinaia.

Download: HCL.123_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support