Administrație Publică

HOTARAREA NR. 151 din 22.09.2017

octombrie 2, 2017

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia  şi transmiterea din domeniul public al oraşului Sinaia  în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, a terenului în suprafaţă de 1112,46 mp situat în Sinaia, DN1-KM 125+520, tarla 40, parcela 18, pentru realizarea sensului giratoriu de la ieșirea din Sinaia spre Brașov la km 125+250 pe DN 1   

  Având în vedere :

Expunerea de motive nr. 24411 din 20.09.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia  şi transmiterea din domeniul public al oraşului Sinaia  în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, a terenului în suprafaţă de 1112,46 mp situat în Sinaia, DN1-KM 125+520, tarla 40, parcela 18, pentru realizarea sensului giratoriu de la ieșirea din Sinaia spre Brașov la km 125+250 pe DN 1;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 24417/20.09.2017 prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia  şi transmiterea din domeniul public al oraşului Sinaia  în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, a terenului în suprafaţă de 1112,46 mp situat în Sinaia, DN1-KM 125+520, tarla 40, parcela 18;

– Adresa nr. 33170/11.05.2017 a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA., Direcția Dezvoltare Drumuri Naționale, înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 12367/11.05.2017;

În conformitate cu:

– art. 8, alin. (1) și art. 9, alin. (2) din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG 16/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Modernizarea infrastructurii privind siguranţa circulaţiei pe DN1, în sate lineare şi puncte negre”;

– art. 28, alin. (1) din legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

În temeiul  art. 10, art. 36, alin (2), lit. “c”, coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115, alin.(1) lit. ”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia, a terenului în suprafaţă de 1112,46 mp situat în Sinaia, DN1-KM 125+520, tarla 40, parcela 18, conform planului avizat de OCPI Prahova cu nr. 60691/2013, anexat la prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă transmiterea din domeniul public al oraşului Sinaia  în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, a terenului în suprafaţă de 1112,46 mp situat în Sinaia, DN1-KM 125+520, tarla 40, parcela 18, conform planului avizat de OCPI Prahova cu nr. 60691/2013, anexat la prezenta hotărâre.

ART.3. – Terenul în suprafaţă de 1112,46 mp situat în Sinaia, DN1-KM 125+520, tarla 40, parcela 18, este destinat realizării sensului giratoriu de la ieșirea din Sinaia spre Brașov la km 125+250 pe DN1, din cadrul obiectivului de investitie de utilitate publică “Modernizarea infrastructurii privind siguranţa circulaţiei pe DN1, în sate lineare şi puncte negre.”.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL 151_2017

Last modified: octombrie 2, 2017

Comments are closed.