Administrație Publică

HOTARAREA NR. 154 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Sinaia 2016– 2020

Având în vedere :

Expunerea de motive nr. 25925/05.10.2017 a Primarului orașului Sinaia;

– Raportul  de specialitate  nr. 25927/05.10.2017 al Departamentului Politici Publice  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia;

–   Avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

În baza prevederilor :

Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  art. 36 alin. (1), alin. (2), lit.b) și alin. (4), lit.e);

– Legii 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.(1) si art. 115 alin. (1),  lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Sinaia 2016 – 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  – Aparatul de specialitate al Primarului orașului Sinaia,  va duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL_154_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support