Administrație Publică

HOTARAREA NR. 165 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de management la Centrul Cultural “Carmen Sylva”, a caietului de obiective și a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată la nr. 24099/18.09.2017, precum și raportul întocmit de Serviciul de Buget și Resurse Umane, înregistrat sub nr. 24.100/18 septembrie 2017;

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului  de proiecte de management, Regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat  pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul  art.36, alin.(2) lit. a) și lit. d), alin.(6) litera a), punctul 4) coroborat cu art. 45 alin. (1) si  art.115 alin.(1) litera b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management în cadrul Centrului Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, conform anexei nr. I,  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă Caietul de Obiective pentru concursul de management organizat pentru Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia prevazut în anexa nr. II, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Se aprobă comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de management la Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, care vor avea urmatoarea componență:

Comisia de concurs : 

  1. Bădăran Gheorghe, viceprimar – Presedinte ;
  2. Panait Valerie-Marian, administrator public – Membru ;
  3. Hogea Mariana Anca, consilier local – Membru .

   Secretar comisie :  Olaru Isabela, inspector Serv.Buget și Resurse Umane

Comisia de soluționare a contestațiilor : 

  1. Banu Alina, secretar oraș – Președinte ;
  2. Vasile Paula, șef Serv.Buget și Resurse Umane – Membru ;
  3. Tudor Daniel, coordonator Dep.Politici Publice – Membru .

   Secretar comisie : Popescu Maria, inspector de specialitate

Membrii supleanți : 

  1. Șuțu Laura Petrina director executiv Dir.Poliție Locală – Președinte;
  2. Dragomir Vâlcea Iuliana Iustina, consilier juridic   – Membru;
  3. Nedelcu Aurelia Lucia, inspector Dep.Politici Publice – Membru .

Art.4. – Se aprobă condițiile de participare la concursul de management la Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, conform anexei nr. III  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. – Primarul orașului Sinaia prin aparatul de specialitate și Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL_165_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support