Administrație Publică

HOTARAREA NR. 174 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 22836/15.10.2013, pentru care nu s-au respectat prevederile art. 6.c.2.din contract

Având în vedere expunerea de motive nr. 25802 din 05.10.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 22836/15.10.2013, pentru care nu s-au respectat prevederile art. 6.c.2. din contract;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 24826/ 26.09.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 22836/15.10.2013 pentru care nu s-au respectat prevederile art. 6.c.2. din contract;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art. 6.c.2. din contractul de concesiune nr. 22836/15.10.2013;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) şi art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 22836/15.10.2013, încheiat între ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent și GEANTĂ NICOLAE MARIUS în calitate de concesionar, cu pierderea cu titlu de daune de către concesionar, a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri, deoarece nu s-au respectat prevederile art. 6.c.2. din contract.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL_174_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support