Administrație Publică

HOTARAREA NR. 182 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 73/18 mai 2017 privind aprobarea listei competițiilor și activităților de pregătire, pentru anul 2017, organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia

Având în vedere:

  • Expunerea de motive nr.26308/10.10.2017 a Primarului orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate nr. 26310/10.10.2017, întocmit de  Departamentul Politici Publice ;
  • Adresa nr. 25655/04.10.2017 a Clubului Sportiv « Carpați Sinaia », prin care  propune includerea în calendarul de competiții și activități de pregătire pe secția ”Schi alpin” a unui cantonament de pregătire specifică pe zapadă, în Austria, la Flattach, în perioada 10.11-22.11.2017;
  • Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

  • Legea nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul   art. 36, alin.(2), lit. a), lit. d) și alin.(6) lit. a), punctele  5 și 6, coroborat cu art. 45. alin. (2) si art.115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă  completarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2017 prin includerea în calendarul de competiții și activități de pregătire pe secția ”Schi alpin”,  a unui cantonament de pregătire specifică pe zapadă, în Austria, la Flattach, în perioada 10.11-22.11.2017.

Art.2. – Aprobă cheltuirea din bugetul propriu al Clubului Sportiv Carpați,  a sumei de 38 000 lei, pentru efectuarea acestui cantonament.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și Clubul Sportiv ”Carpați” Sinaia.

Descarca: HCL_182_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support