Administrație Publică

HOTARAREA NR. 237 din 19.12.2017 – Repartitia ANL

decembrie 19, 2017

 

Privind aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii,  construite prin ANL,  pentru anul 2017

Având în vedere:

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.33740/18.12.2017;

– Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, înregistrat cu nr.33743/18.12.2017;

– Procesul verbal nr.33737/18.12.2017 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL ;

– Protocolul de predare – primire, încheiat între Agenția Națională pentru Locuințe și Orașul Sinaia înregistrat cu nr.33635/15.12.2017;

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

–  Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;

– Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.(2), lit. d), coroborat  cu alin.(6), lit. a), pct. 17,   art. 45, alin.(3) si art. 115, alin. 1, lit. b);

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL, situate în Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bloc 31, conform anexei nr.1 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL, situate în Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bloc 32, conform anexei nr.2 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.3. – Aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL, situate în Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bloc 33, conform anexei nr.3 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.4. – Aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL vacante, situate în Sinaia, str.Branduselor nr.9, bloc 9A, conform anexei nr.4 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.5 – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

BLOC NR.31
Nr.crt. NUMELE SI PRENUMELE ADRESA
1 ILIE RALUCA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, parter, ap.1 A
2 CRISTEA GEORGE ALEXANDRU Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, parter, ap.2 G
3 BURILEANU CRISTIAN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, parter, ap.3 G
4 VODARICI LIVIA IOANA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, parter, ap.4 A
5 LUPU ELENA ANDREIA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, parter, ap.5 G
6 BALAN VALENTIN CONSTANTIN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.1, ap.6 A
7 BARBU CRISTINA ALINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.1, ap.7 G
8 POPESCU ALEXANDRA ELENA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.1, ap.8 G
9 OSTACHE MIHAELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.1, ap.9 A
10 MORARU NORICA ELENA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.1, ap.10 G
11 DUMITRU CRISTINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.2, ap.11 A
12 DUMITRESCU STEFAN RAZVAN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.2, ap.12 G
13 MARES MADALINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.2, ap.13 G
14 RADU CRISTINA MARIA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.2, ap.14 A
15 BORLIANU ALINA ELENA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.2, ap.15 G
16 STOMIRCA RAZVAN FLORIAN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.3, ap.16 A
17 IANCU ALEXANDRA ROXANA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.3, ap.17 G
18 ARTENE VASILE Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et3, ap.18 G
19 GOAGA CONSTANTIN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.3, ap.19 A
20 NEGUTESCU ELENA DANIELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.3, ap.20 G
21 DUMITRESCU FLORIN GEORGE Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, mansarda, ap.21 G
22 TOCITU DIANA ANDRADA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, mansarda, ap.22 G
23 TUDOR IOANA ALINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, mansarda, ap.23 A

 

BLOC NR.32
Nr.crt. NUMELE SI PRENUMELE ADRESA
1 CIOBOTARU MIHNEA RADU Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, parter, ap.1 A
2 NEGROIU MARIA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, parter, ap.2 G
3 BANU IOAN VALENTIN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, parter, ap.3 G
4 ION VIOLETA LACRAMIOARA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, parter, ap.4 A
5 TIRICA BIANCA IOANA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, parter, ap.5 G
6 CERNEA OVIDIU MIHAI Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.1, ap.6 A
7 PARCIULEA ANDREEA CRISTINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.1, ap.7 G
8 BUGAN ELENA MADALINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.1, ap.8 G
9 VALCEA LUCIANA ELENA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.1, ap.9 A
10 NEGOESCU MADALINA STEFANIA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.1, ap.10 G
11 SIMION LAURA MIHAELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.2, ap.11 A
12 BANU ANDREEA OLIMPIA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.2, ap.12 G
13 CIODARU MIHAELA ADRIANA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.2, ap.13 G
14 BABOI BOGDAN EUGEN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.2, ap.14 A
15 DOGARU RAZVAN ANDREI Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.2, ap.15 G
16 GHERCIOIU ALINA MIRELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.3, ap.16 A
17 TACHE LIVIA ALEXANDRA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.3, ap.17 G
18 MIRON ANCA CERASELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et3, ap.18 G
19 CODREANU ROXANA MIHAELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.3, ap.19 A
20 CIOBANU FLORENTINA ANDREEA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.3, ap.20 G
21 STANCIU ALEXANDRU GEORGE Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, mansarda, ap.21 G
22 GOGA STEFAN CONSTANTIN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, mansarda, ap.22 G
23 OPRISOR COSMIN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, mansarda, ap.23 A

 

BLOC NR.33
Nr.crt. NUMELE SI PRENUMELE ADRESA
1 TOADER IRINA MIRABELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, parter, ap.1 A
2 CATARAU ADRIAN FLORIN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, parter, ap.2 G
3 CATARAU LIVIU GHEORGHE Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, parter, ap.3 G
4 PAUN ANAMARIA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, parter, ap.4 A
5 BURBEA IRINA ANA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, parter, ap.5 G
6 MONCEA FLORENTINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.1, ap.6 A
7 CIRIBLAN ALEXANDRU IONUT Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.1, ap.7 G
8 SOTREANU ANCA MIHAELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.1, ap.8 G
9 ILITOI NICOLETA CORINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.1, ap.9 A
10 CERNEA AURELIA PETRUTA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.1, ap.10 G
11 MARIN ANDREEA IOANA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.2, ap.11 A
12 ION ANDREEA IOANA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.2, ap.12 G
13 TUDORAN CLAUDIA IONELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.2, ap.13 G
14 SISEA ANDREEA ANAMARIA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.2, ap.14 A
15 ROTILA IOANA CRISTINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.2, ap.15 G
16 IACOB ANDREEA VALENTINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.3, ap.16 A
17 GONT TEODOR IONUT Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.3, ap.17 G
18 TARSU ANA- MARIA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et3, ap.18 G
19 PETCU IONUT CIPRIAN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.3, ap.19 A
20 CALCIU VIOREL IONUT MARIUS Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.3, ap.20 G
21 MANOLESCU EDUARD IONUT Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, mansarda, ap.21 G
22 LEURZEANU TIBERIU CONSTANTIN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, mansarda, ap.22 G
23 LEFTER FLORIN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, mansarda, ap.23 A

A – Apartament

G – Garsoniera

Descarca: HCL_nr_237_2017

Last modified: decembrie 19, 2017

Comments are closed.