Administrație Publică

HOTARAREA NR. 237 din 19.12.2017 – Repartitia ANL

decembrie 19, 2017

 

Privind aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii,  construite prin ANL,  pentru anul 2017

Având în vedere:

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.33740/18.12.2017;

– Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, înregistrat cu nr.33743/18.12.2017;

– Procesul verbal nr.33737/18.12.2017 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL ;

– Protocolul de predare – primire, încheiat între Agenția Națională pentru Locuințe și Orașul Sinaia înregistrat cu nr.33635/15.12.2017;

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

–  Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;

– Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.(2), lit. d), coroborat  cu alin.(6), lit. a), pct. 17,   art. 45, alin.(3) si art. 115, alin. 1, lit. b);

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL, situate în Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bloc 31, conform anexei nr.1 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL, situate în Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bloc 32, conform anexei nr.2 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.3. – Aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL, situate în Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bloc 33, conform anexei nr.3 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.4. – Aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL vacante, situate în Sinaia, str.Branduselor nr.9, bloc 9A, conform anexei nr.4 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.5 – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

BLOC NR.31
Nr.crt. NUMELE SI PRENUMELE ADRESA
1 ILIE RALUCA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, parter, ap.1 A
2 CRISTEA GEORGE ALEXANDRU Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, parter, ap.2 G
3 BURILEANU CRISTIAN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, parter, ap.3 G
4 VODARICI LIVIA IOANA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, parter, ap.4 A
5 LUPU ELENA ANDREIA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, parter, ap.5 G
6 BALAN VALENTIN CONSTANTIN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.1, ap.6 A
7 BARBU CRISTINA ALINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.1, ap.7 G
8 POPESCU ALEXANDRA ELENA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.1, ap.8 G
9 OSTACHE MIHAELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.1, ap.9 A
10 MORARU NORICA ELENA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.1, ap.10 G
11 DUMITRU CRISTINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.2, ap.11 A
12 DUMITRESCU STEFAN RAZVAN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.2, ap.12 G
13 MARES MADALINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.2, ap.13 G
14 RADU CRISTINA MARIA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.2, ap.14 A
15 BORLIANU ALINA ELENA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.2, ap.15 G
16 STOMIRCA RAZVAN FLORIAN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.3, ap.16 A
17 IANCU ALEXANDRA ROXANA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.3, ap.17 G
18 ARTENE VASILE Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et3, ap.18 G
19 GOAGA CONSTANTIN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.3, ap.19 A
20 NEGUTESCU ELENA DANIELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, et.3, ap.20 G
21 DUMITRESCU FLORIN GEORGE Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, mansarda, ap.21 G
22 TOCITU DIANA ANDRADA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, mansarda, ap.22 G
23 TUDOR IOANA ALINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, mansarda, ap.23 A

 

BLOC NR.32
Nr.crt. NUMELE SI PRENUMELE ADRESA
1 CIOBOTARU MIHNEA RADU Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, parter, ap.1 A
2 NEGROIU MARIA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, parter, ap.2 G
3 BANU IOAN VALENTIN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, parter, ap.3 G
4 ION VIOLETA LACRAMIOARA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, parter, ap.4 A
5 TIRICA BIANCA IOANA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, parter, ap.5 G
6 CERNEA OVIDIU MIHAI Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.1, ap.6 A
7 PARCIULEA ANDREEA CRISTINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.1, ap.7 G
8 BUGAN ELENA MADALINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.1, ap.8 G
9 VALCEA LUCIANA ELENA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.1, ap.9 A
10 NEGOESCU MADALINA STEFANIA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.1, ap.10 G
11 SIMION LAURA MIHAELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.2, ap.11 A
12 BANU ANDREEA OLIMPIA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.2, ap.12 G
13 CIODARU MIHAELA ADRIANA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.2, ap.13 G
14 BABOI BOGDAN EUGEN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.2, ap.14 A
15 DOGARU RAZVAN ANDREI Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.2, ap.15 G
16 GHERCIOIU ALINA MIRELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.3, ap.16 A
17 TACHE LIVIA ALEXANDRA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.3, ap.17 G
18 MIRON ANCA CERASELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et3, ap.18 G
19 CODREANU ROXANA MIHAELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.3, ap.19 A
20 CIOBANU FLORENTINA ANDREEA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, et.3, ap.20 G
21 STANCIU ALEXANDRU GEORGE Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, mansarda, ap.21 G
22 GOGA STEFAN CONSTANTIN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, mansarda, ap.22 G
23 OPRISOR COSMIN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.3, bl.32, mansarda, ap.23 A

 

BLOC NR.33
Nr.crt. NUMELE SI PRENUMELE ADRESA
1 TOADER IRINA MIRABELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, parter, ap.1 A
2 CATARAU ADRIAN FLORIN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, parter, ap.2 G
3 CATARAU LIVIU GHEORGHE Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, parter, ap.3 G
4 PAUN ANAMARIA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, parter, ap.4 A
5 BURBEA IRINA ANA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, parter, ap.5 G
6 MONCEA FLORENTINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.1, ap.6 A
7 CIRIBLAN ALEXANDRU IONUT Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.1, ap.7 G
8 SOTREANU ANCA MIHAELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.1, ap.8 G
9 ILITOI NICOLETA CORINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.1, ap.9 A
10 CERNEA AURELIA PETRUTA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.1, ap.10 G
11 MARIN ANDREEA IOANA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.2, ap.11 A
12 ION ANDREEA IOANA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.2, ap.12 G
13 TUDORAN CLAUDIA IONELA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.2, ap.13 G
14 SISEA ANDREEA ANAMARIA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.2, ap.14 A
15 ROTILA IOANA CRISTINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.2, ap.15 G
16 IACOB ANDREEA VALENTINA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.3, ap.16 A
17 GONT TEODOR IONUT Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.3, ap.17 G
18 TARSU ANA- MARIA Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et3, ap.18 G
19 PETCU IONUT CIPRIAN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.3, ap.19 A
20 CALCIU VIOREL IONUT MARIUS Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, et.3, ap.20 G
21 MANOLESCU EDUARD IONUT Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, mansarda, ap.21 G
22 LEURZEANU TIBERIU CONSTANTIN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, mansarda, ap.22 G
23 LEFTER FLORIN Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.1, bl.33, mansarda, ap.23 A

A – Apartament

G – Garsoniera

Descarca: HCL_nr_237_2017

Last modified: decembrie 19, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support