Administrație Publică

HOTARAREA NR. 14 din 30.01.2018

februarie 9, 2018

Privind majorarea tarifelor de închiriere la spațiile comerciale situate în Orașul Sinaia, zona Peleș – Aleea Carmen Sylva

Având în vedere :

 • Expunerea de motive a D-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia cu nr. 863/10.01.2018;
 • Raportul de specialitate nr. 1153/12.01.2018 al Poliției Locale Sinaia – Birou Monitorizare și Control, prin care se propune majorarea tarifelor de închiriere la spațiile comerciale amplasate in Zona Peleș – Aleea Carmen Sylva;
 • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Văzând :

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 47/2005 privind închirierea prin licitație publică a unui număr de 10 standuri comerciale destinate comercializării obiectelor de artizanat, pictură, gravură, broderie și goblen pe amplasamanetele din zona Peleș;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2009 privind închirierea prin licitație publică a standardelor comerciale (mobilier urban) destinate comercializării obiectelor de artizanat, pictură, gravură, broderie, goblen, producție produse de patisserie și prestări servicii serigrafie pe amplasamanetele din zona Peleș – Aleea Carmen Sylva f.n.;

În temeiul Legii nr. 215/2001  privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.(2), lit. b), art. 45, alin.(2) si art. 115, alin.(1), lit. b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. –  Aprobă majorarea tarifelor din contractele de închiriere pentru spațiile comerciale situate în Zona Peleș – Aleea Carmen Sylva, după cum urmează:

 1. Spațiul comercial 1(5mp): 120 euro/lună;
 2. Spațiul comercial 2(5mp): 180 euro/lună;
 3. Spațiul comercial 3(5mp): 120 euro/lună;
 4. Spațiul comercial 4(5mp): 180 euro/lună;
 5. Spațiul comercial 5(5mp): 180 euro/lună;
 6. Spațiul comercial 6(5mp): 180 euro/lună;
 7. Spațiile comerciale 1bis, 2bis si 3bis(12mp): 180 euro/lună;
 8. Spațiul comercial 4bis(6mp): 100 euro/lună;
 9. Spațiile comerciale 7 si 8(5mp): 80 euro/lună;
 10. Spațiul comercial 9(5mp): 80 euro/lună;
 11. Spațiile comerciale 10(5mp) si 17Nou(6mp): 80 euro/lună;
 12. Spațiul comercial 1Nou(6mp) isi pastreaza valoarea existenta de 192 euro/lună;
 13. Spațiul comercial 2Nou(6mp): 70 euro/lună;
 14. Spațiile comerciale 3Nou pana la 16 Nou(6mp): 70 euro/lună.

 

ART.2. –  Se împuternicește Primarul Orașului Sinaia să majoreze chiriile la expirarea termenului contractual.

ART.3. – Direcția Poliția Locală Sinaia prin Departamentul Monitorizare și Control va proceda la modificarea contractelor de închiriere prin acte adiționale.

ART.4. –  Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Departamentul Monitorizare și Control.

Descarca: HCL. nr. 14_2018

Last modified: februarie 9, 2018

Comments are closed.