Administrație Publică

HOTARAREA NR. 17 din 30.01.2018

februarie 9, 2018

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 1490/16.01.2018 întocmită de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic nr.        1492/16.01.2018;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile :

– Art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

– Legii 98/2016 privind achizițiile publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d), alin.(3), pct.b) și pct.c);

– Art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin.(2), coroborat cu art.45 alin. (2) și art.115 alin.(1) lit.b);

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în dosarele :

  1. Dosarul 2136/310/2017 deschis la Judecatoria Sinaia având ca obiect acțiunea în constatare și obligația de a face în proces cu reclamantul SC Perla Sinaia SA ;
  2. Dosarul ce are ca obiect revocarea în parte a HCL. 223/2017, capitolul VIII punctul 3, în proces cu reclamantul Asociația Turistică Sinaia.

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 17_2018

Last modified: februarie 9, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support