Administrație Publică

HOTARAREA NR. 3 din 30.01.2018

februarie 9, 2018

Privind  impozitarea  clădirilor și terenurilor neîngrijite  cu pâna la 500%

Având în vedere expunerea de motive nr.1960 din  19 ianuarie 2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.1961 din  19 ianuarie 2018,   prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia propune impozitarea  clădirilor și terenurilor neîngrijite  cu pâna la 500%.

Având în vedere raportul  comisiei de specialitate  a consiliului Local ;

În baza art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/08.09.2015 – Codul fiscal  ;

În conformitate cu prevederile  Legii  nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale cu modificările și compăletările ulterioare;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin. (2), lit. b),  coroborat cu art. 45, alin. (2), lit.c) și art. 115, alin. (1), lit. b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. –  Aprobă  impozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite cu până la 500%, conform anexei nr.1,  parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART. 2. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului  Sinaia.

ANEXA NR.1 LA HCL.3/30.01.2018                                                        

Nr.crt. NUME ȘI PRENUME PROPRIETAR ADRESA IMOBIL PUNCTAJ TOTAL OBȚINUT PUNCTAJ DE REFERINȚĂ PUNCTAJ PROCEN-TUAL PROCENT DE MAJORARE IMPOZIT
1.

 

– Borlianu Paula

– Septilici Rhona Maria (86,06%)

Bd. Ferdinand nr. 88 57 96 59,3% 400%
2.

 

– Tepus Mariana 25%

– Tapus Nicolae 25%

– Racovita Dan 21,24%

– Racovita Irina   9,38%

– Racovita Daniel 9,38%

– Buruian Corina

Bd. Ferdinand nr. 96 74 96 77,08% 450%
3.

 

– DELTA TRAIDING SRL Bd. Ferdinand nr. 108 58 80 72,5% 450%
4.

 

– Baboi Ion Str. Cumpătu nr.26 (restaurant Vânătoru) 58 80 72,5% 450%
5.

 

-S.C.BĂNEASA INVESTMENTS S.A

BUCURESTI,Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44 Complex BB&TP, Clădire A, Aripa A2, Parter,

Sector 1

Bd. Carol I nr. 67 (hotel

Păltiniș)

56 96 58,3% 400%
6.

 

– PERLA SINAIA

 

– REGIA AUTONOMA A EXPLOATARII FILMELOR ROMANIA FILM – teren

Bd. Carol I nr. 23(fost cinema)

 

 

72 100 72% 450%
7.

 

Nadler + Natra Sergiu Israel, Tel-Aviv, str. Barth nr. 10, C.P. 69104, e-mail:  natra.gabi@yahoo.com; natra.gabi@gmail.com

Nadler Adrian Fred 25%

Nadler Maria Magdalena 25%

Nadler Sergiu 50%

Bd. Carol I nr. 41(fost Sanepid) 79 96 82,29% 500%
8.

 

S.C. NATCOR COM S.R.L. Str. Piața Unirii nr. 8 31 92 33,69% 400%
9.

 

– Ancuta Adriana

– Manda Alexandru,Constanta

– Matei Mihai Ion, Claudia

– Mihalciou Ion, Elena

Str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 4 92 100 92% 500%
10.

 

Sasi  Yehuda Str. Octavian Goga nr. 15 77 96 80,20% 500%

 

11.

 

HAIDUC DOREL

ABRAMOVITZ DANIELA

PALACE SA-TEREN

Str. Octavian Goga nr. 13 45 96 46,87% 400%

 

 

 

12.

 

S.C. INTERCROSS S.R.L. Str. Octavian Goga nr. 5 33 100 33% 400%
13.

 

– Abramovitz Daniela

– Bellu Nicolaie, Emanoil,

Bejan Irina Maria

– Istrate Vasilica – ap. 1

– Kenner Distribution SRL –ap. 3

– Mirebadi Catalina, Majid

Str. Octavian Goga nr. 3 38 96 39,58% 400%
14.

 

ALECU DANIEL

S.C. SALSI S.A.

Bd. Republicii nr. 20 60 96 62,5% 450%
15.

 

SC  VITISIM COTESTI SRL

 

Bd. Republicii nr. 22 72 72 100% 500%
16.

 

 

 

 

– Alexe Nuculina, Mihai, Niculian, Anghelescu Mihaela Cleopatra, Radu

– Anghelescu Stefan

– Anghelescu Vasile

Constantin

-Vasile Tiberiu

– Grigorescu Constantin

Nicolae

Str. Alexandru Vlahuță nr. 4 36 100 36% 400%
17.

 

– Mihailescu Ileana Clara Constanta Str. Cuza Voda nr. 20 (fosta Casa de Cultura) 33 84 39,28% 400%
18.

 

HEINRICH DORON Str. Alexandru Vlahuță nr. 3 (fosta vila Frasinul) 79 96 82,29% 500%
19. FUNDATIA CARITATEA Bd. Carol I nr. 59 14 96 14,58%
20.

 

S.C.BĂNEASA INVESTMENTS S.A

BUCURESTI

Bd. Carol I nr.67 (în spatele hotelului Păltiniș) 55 96 57,29% 400%
21. S.C. ALIA INVEST S.R.L. Bd. Carol I nr. 53 (doar  parterul)

 

 

24 52 46,15% 400%
22.

 

IMMOBILIARE  ITALO ROMENA SRL
Manea DanielaManea Ion Eduard – ap. 6
Bd. Carol I nr. 53 (fosta sală de sport)

 

 

73 96 76,04% 450%
23. Udila Rodica Str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 7 52 96 54,16% 400%
24. S.C. CONEX PRAHOVA S.A. Str. Avram Iancu nr. 14 (baraci) 92 92 100% 500%
25. S.C. MICA DEVELOPMENT INVESTMENT SRL Bd. Carol I nr. 8 80 96 83,33% 500%

 

 

26. S.C. MOUNTAIN PROJECT S.R.L. Str. Manastirii

(Vila Silva si teren)

 

46 96 47,91% 400%
27. Niculescu Yvonne Helene Constance Str. Manastirii nr. 7 (Vila Liliana si teren) 63 96 65,62% 450%
28. Mihalcea Calinescu Silviu Bogdan Calea Codrului 5-5A

(Vila Caprita si teren)

53 100 53% 400%
29. Dragan Gabriela Jeana Str. Avram Iancu nr. 3 39 96 40,62% 400%

 

Descarca: HCL. nr. 3_2018

Last modified: februarie 9, 2018

Comments are closed.