Administrație Publică

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica”- Sinaia

februarie 13, 2018

Primaria Sinaia cu sediul in Sinaia, str. Carol I, nr. 47, titular al proiectului „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica”- Sinaia, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM PRAHOVA, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului, pentru proiectul „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica”- Sinaia , propus a fi amplasat in Sinaia –zona istorica.

  1. Proiectul deciziei de incadare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Prahova din Ploiesti, str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.306 in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet apmph.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana in data de 17.02.2018.

Last modified: februarie 13, 2018

Comments are closed.