Administrație Publică

HOTARAREA NR. 24 din 15.02.2018

martie 1, 2018

privind modificarea poziției 9 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 3/30.01.2018 privind impozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite cu până la 500%

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr.3940/08.02.2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre ;
  • Raportul de specialitate nr.3941 din 08.02.2018  al Serviciului Buget si Resurse

Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia ;

  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 3/30.01.2018 privind impozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite cu până la 500%;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu art. 489, al. (5) din Legea 227/08.09.2015 – Codul Fiscal;

În temeiul art. art. 36, alin. (2), lit. b),  coroborat cu art. 45, alin. (2), lit.c) și art. 115, alin. (1), lit. b), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 Art.1. – Aprobă modificarea poziției 9 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 3/30.01.2018 privind impozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite cu până la 500%, care va avea următorul conținut:

Nr.

crt.

Nume și prenume proprietar Adresa imobil Punctaj total obținut Punctaj de referință  

Punctaj procen-tual

 

Procent de majorare impozit

     9

 

Manda Alexandru și Constanța

 

str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 4 92 100 92% 500%


Art.2. –  
Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și   Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

 

Descarca: HCL_24_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support