Administrație Publică

HOTARAREA NR. 32 din 15.02.2018

martie 1, 2018

Privind cesionarea contractului de concesiune nr. 7405/26.04.2006 și actului adițional nr. 8487 din 12.04.2010, ce are ca obiect terenul în suprafață de 252 mp,   situat în Sinaia,  str. Gențiana nr. 2B

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 4049 din 09.02.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun cesionarea contractului de concesiune nr. 7405/26.04.2006 și actului adițional nr. 8487 din 12.04.2010, ce are ca obiect terenul în suprafață de 252 mp, situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2B;
  • Raportul 4050/ 09.02.2018 întocmit de Serviciului Urbanism şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia;
  • Contractul de vânzare nr. 95/23.01.2018, autentificat de Biroul Notarului Public Mariana Vasiu din Azuga;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– Art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

– Art.1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu

completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin.(3) și art. 115, alin.(1), lit.b) ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. –  Aprobă cesionarea către ROTAR FLORIN VASILE  și ROTAR MARIA MAGDALENA,  a contractului de concesiune nr. 7405/26.04.2006 și actului adițional nr. 8487 din 12.04.2010, ce are ca obiect terenul în suprafață de 252 mp,   situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2B, ca urmare a contractului de vânzare nr. 95/23.01.2018.

Art.3. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul de cesiune la contractul de concesiune nr. 7405/26.04.2006.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL_32_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support