Administrație Publică

HOTARAREA NR. 39 din 15.02.2018

martie 1, 2018

Privind aprobarea listei competitiilor si activitatilor de pregatire, pentru anul 2018, organizate de Clubul Sportiv Carpati Sinaia

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 4378/13.02.2018 a Primarului Orasului Sinaia;
  • Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 4381/13.02.2018;
  • Avizul comisiei de specialitate.

În conformitate cu prevederile :

  • Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice republicata;
  • Ordonantei 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legii nr. 69/2000 – legea educației fizice, cu modificarile și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozițiilor Legii nr. 69/2000;

Ținând cont de prevederile  art.36, alin.( 2),  lit. d) și  alin 6, lit a), pct. 5 si 6 și art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicată;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicată;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

Art.1. –  Aprobă calendarul de competiții și activități de pregatire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia, aferente anului 2018, conform Anexa 1  la prezenta hotărâre.

Art.2. –  Aproba alocarea bugetară necesară desfășurării competițiilor și activităților menționate la art.1, Anexa 1.

Art.3.  – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Clubul Sportiv Carpați Sinaia.

Descarca: HCL_39_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support