Administrație Publică

HOTARAREA NR. 40 din 15.02.2018

martie 1, 2018

pentru aprobarea Programului de îmbunatatire a eficienței energetice la nivelul orașului Sinaia

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 4538 din 15.02.2018, întocmită de Primarul orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate nr. 4540 din 12.02.2018 al Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei orașului Sinaia, prin care se propune aprobarea Programului de Îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul orașului Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile legale:

– Legea 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările și completările ulterioare;

– HG nr. 1069/2007 pentru aprobarea Strategiei Energetice a României 2007 – 2020, actualizată pentru perioada 2011- 2020;

– HG nr. 163/2004 Strategia naţională în domeniul eficienţei energetice;

– HG nr. 1460/2008 – Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României – Orizonturi

2013-2020-2030;

– HG nr. 882/2004 – Strategia naţională privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate;

– Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică;

– Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

În temeiul   art. 36 alin.(2), lit. b) și alin.( 4), lit. e), coroborat cu art. 45 alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. –  Se aprobă Programul de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul orașului Sinaia, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. –  Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL_40_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support