Administrație Publică

HOTARAREA NR. 46 din 05.03.2018

martie 29, 2018

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 6103 din 02.03.2018 şi raportul de specialitate nr. 6105 din 02.03.2018, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primariei oraşului Sinaia;
  • Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, repubicat;
  • 4 și art. 22 din Legea nr. 213/17.11.1998 – privind bunurile proprietate publică;
  • 10 si art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu art.45 alin.(3)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1)  și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a următoarelor terenuri :

NR.

CRT

DENUMIREA BUNULUI ELEMENTE DE IDENTIFICARE SUPRAFATA (MP.) OBSERVATII
1. Teren Aleea Telegondolei nr. 5A 95,00 mp  
2. Teren Piaţa Democraţiei fn, lot 1, T50 Cc15/1 66,00 mp  

 Art.2. –  Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL.46_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support