Administrație Publică

HOTARAREA NR. 47 din 05.03.2018

martie 29, 2018

Privind trecerea din domeniul privat al orasului Sinaia în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafață de 5126 mp şi modificarea anexei  Hotărârii Consiliului Local nr.107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia – poziţia 43 – Capela sec. XIX în spatele Telecabinei

Având în vedere expunerea de motive nr.  6025 din 05.03.2018 a Primarului orașului Sinaia, prin care propune modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr.107/09.11.1999  privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al oraşului Sinaia – poziţia 43 – Capela sec. XIX în spatele Telecabinei;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr.6207 din 05.03.2018 prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia  trecerea din domeniul privat al orasului Sinaia în domeniul public a terenului în suprafață de 5126 mp și modificarea anexei la Hotărârii Consiliului Local nr.107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia – poziţia 43 – Capela sec. XIX în spatele Telecabinei;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

Având în vedere prevederile art.155 din Ordinului 700/2014 al Directorului General ANCPI  (cu privire la întabularea dreptului de proprietate publică a oraşului);

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c), art. 45, alin.(3), art. 115, alin.(l), lit.b) și art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. –   Aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al orasului Sinaia a terenului în suprafață de 5126 mp situat în localitatea Sinaia, judeţul Prahova, tarla 23, parcelă 46 având numar cadastral 23495 si CF 23495.

ART.2. –  Aprobă modificarea anexei la Hotărârii Consiliului Local nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia – poziţia 43 – Capela sec. XIX în spatele Telecabinei  astfel :

  • Coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „localitatea Sinaia, judeţul Prahova, tarla 23, parcelă 46, suprafaţă teren=5376 mp, suprafaţă construită la sol Capelă = 38mp; nr.cad.23495, CF.23495 ; vecinătăţi : V-strada Mihail Kogalniceanu, N-vâlcel, E-teren proprietate privată oraş Sinaia şi teren proprietate S.C. Teleferic Prahova S.A., S-alee de acces şi teren proprietate privată oraş Sinaia”.

ART.3. –   La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri de consiliul local se abrogă următoarele:

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 240 / 19.12.2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 107 / 09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia – poziţia 43 – Capela sec. XIX în spatele telecabinei;
  • Hotărârea Consiliului Local 18 / 17.02.2010 prrivind crearea parcului Stirbei in zona monumentului istoric Capela Romano-Catolica din Sinaia;
  • Hotărârea Consiliului Local nr 148/06.09.2017 privind indreptarea erorii materiale din H.C.L.18/17.02.2010 privind completarea si rectificarea suprafetei de teren aferenta pozitiei 43-Capela sec.XIX in spatele telecabinei, din inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al orasului Sinaia.

 ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL.47_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support