Administrație Publică

HOTARAREA NR. 48 din 14.03.2018

martie 29, 2018

Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Sinaia

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 7353/13.03.2018, întocmită de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr.7356/13.03.2018, întocmit de Departamentul Politici Publice prin care se propune aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Sinaia;

– Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– art.25, alin.(1) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, actualizată, potrivit caruia:

”(1) Consiliul local coordonează și raspunde de întreaga activitate de urbanism desfașurată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale și asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistică a localităților componente ale comunei sau orașului” coroborat cu prevederile art 461, lit.e) din același act normativ potrivit căruia panul de mobilitate urbană este parte componentă a Planului Urbanistic General;

–  Ordinului nr.233/2016 pentru elaborarea metodologiei de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Luând în considerare:

– Strategia Europa 2020 – strategia Uniunii Europene pentru urmatorii 10 ani cu privire la ocuparea forței de muncă, cercetare și dezvoltare, schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei, educație, incluziune socială și reducerea sărăciei;

– Documentul Pregătirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă – Ghidul orientativ pentru Autoritățile Contractante din România privind Pregătirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (Traducere AM OR a Ghidului Jaspers, februarie 2015) si documentul ORIENTARI CE – dezvoltarea și implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă;

În temeiul art. 36 alin.(2), lit. b) si alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

ART. 1.Aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Sinaia pentru perioada 2017-2030, conform  Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. – Prevederile prezentei hotarâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Urbanism și Cadastru și Departamentul de Politici Publice.

Descarca: HCL.NR.48_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support