Administrație Publică

HOTARAREA NR. 55 din 14.03.2018

martie 29, 2018

privind actualizarea tarifelor/prețurilor serviciilor prestate de către SC Sinaia Forever SRL , prevăzute în ANEXA 4B la Hotărârea Consiliului Local nr.  163/12.10.2017

 

Văzând:

 • Expunerea de motive nr. 7338/13.03.2018 a Primarului orașului Sinaia;
 • Raportul de specialitate nr. 7339/13.03.2018, întocmit de Biroul Monitorizare si Control din cadrul Poliției Locale Sinaia;
 • Nota de fundamentare a SC SINAIA FOREVER SRL nr. 471/30.01.2018, înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr.4473/14.02.2018 prin care solicită actualizarea tarifelor/prețurilor serviciilor prestate de către SC Sinaia Forever SRL prevăzute în ANEXA 4B la Hotărârea Consiliului Local nr.  163/12.10.2017
 • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere prevederile:

– Hotărârii Consiliului Local nr.  131/2010 privind infiintarea SC SINAIA FOREVER SRL;

– Hotărârii Consiliului Local nr.146/06.08.2010 privind delegare a serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia catre  SC SINAIA FOREVER SRL;

– Hotărârii Consiliului Local nr.66/ 28.05.2015  privind   prelungirea si modificarea  contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, modificată și completată cu HCL.nr. 204/2016;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 163/12.10.2017 privind actualizarea tarifelor aferente serviciilor prestate de SC. Sinaia Forever SRL;

În conformitate cu prevederile :

– Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;

– OUG nr. 79/2017 privind trecerea contributiilor sociale in sarcina salariatilor si HG nr. 846/2017 privind modificarea salariului minim pe economie;

În temeiul art. 36 alin.(2), lit.a), coroborat cu art. 45 alin.(1) si art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 ART.1. – Aprobă actualizarea tarifelor/prețurilor serviciilor prestate de către SC. Sinaia Forever SRL., prevăzute în – ANEXA 4B la Hotărârea Consiliului Local  nr. 163/2017, astfel :

 • Autoutilitara IVECO: de la 5,52lei/km la 6 lei/km
 • Autoutilitara DOKKER PH07SFE de la 2,23 lei/km la 2,50 lei/km
 • Incărcător multiplu BOBCAT Sinaia 100 de la 98,72 lei/h la 105 lei/h
 • Freză de zăpadă: de la 32,18 lei/h la 36 lei/h
 • Mașina de spălat sub presiune: de la 24,71 lei/h la 26 lei/h
 • Măturătoare stradală Bucher Citycat PH 25PRY: de la 0,0254 lei/mp la 0,03 lei/mp
 • Măturătoare stradală Bucher Citycat cu aspirator de frunze PH 25PRY: de la 69,70 lei/h la 72 lei/h

 Mentinerea cotelor de cheltuieli indirecte ale serviciului (12%) si de profit (5%)

 • Tarif muncitor necalificat: de la 10,47 lei/h la 11,50lei/h
 • Tarif muncitor necalificat de la 12,17 lei/h la 13,50 lei/h

TARIFELE NU CONTIN TVA

ART.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  reprezentantii  SC SINAIA FOREVER SRL .

Descarca: HCL.NR.55_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support