Administrație Publică

HOTARAREA NR. 61 din 14.03.2018

martie 29, 2018

privind retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 1389/15.01.2013, pentru care nu s-au respectat prevederile art. 6.c.2. din contract

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 6446 din 06.03.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 1389/15.01.2013, pentru care nu s-au respectat prevederile art. 6.c.2. din contract;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 6448 / 06.03.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 1389/15.01.2013 pentru care nu s-au respectat prevederile art. 6.c.2. din contract;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

  • dispoziţiile art. 6.c.2. din contractul de concesiune nr. 1389/15.01.2013;
  • prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 36 alin.(2), lit. c), coroborat cu art. 45 alin. (3) si art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 1389/15.01.2013, dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent și S.C. DACOLE SERVICE S.R.L. în calitate de concesionar, cu pierderea cu titlu de daune de către concesionar, a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri, deoarece nu s-au respectat prevederile art. 6.c.2. din contract.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL.NR.61_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support