Administrație Publică

HOTARAREA NR. 65 din 14.03.2018

martie 29, 2018

privind aprobarea desfășurării competiției anuale de schi, eveniment “Sinaia pe pârtie” ediția a XIII-a, a bugetului alocat evenimentului și a valorii premiilor acordate câștigătorilor

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 7529/14.03.2018 întocmită de Primarul Orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate nr. 7530/14.03.2018 al Departamentului de Politici Publice, prin care  propune aprobarea desfășurării competiției anuale de schi, eveniment “Sinaia pe partie” Editia a XIII- a, a bugetului alocat evenimentului  și a valorii premiilor acordate câștigătorilor ;

 In conformitate cu prevederile :

  • Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.(2), lit.d) și alin. (6), lit.a), pct. 1, 5 și 6, coroborat cu  art. 45 alin.(2) si cu art.115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. –  Se aprobă desfășurarea competiției anuale de schi, conform Listei  de evenimente 2018 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2018, eveniment “Sinaia pe partie”, Editia a XIII- a, în zilele de 23 si 24 martie 2018.

ART.2. –  Se aprobă acordarea de premii în valoare totală de 16 800 lei, pe categorii de vârsta, gen și fel de concurenți (legitimați/nelegitimați) după cum urmează :

Premiul I  = 300 LEI

Premiul II = 200 LEI

Premiul III= 100 LEI

ART.3. –  Se aprobă alocarea unui buget în valoare totală de 19 800 lei (premii, cupe, medalii, organizare premiere).

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și  Clubul Sportiv ”Carpați Sinaia”.

Descarca: HCL.NR.65_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.