Administrație Publică

HOTARAREA NR. 66 din 14.03.2018

martie 29, 2018

privind neprelungirea contractului  de concesiune nr. 1917/12.05.1993 încheiat între Consiliul Local al orașului Sinaia și S.C. TASOZ S.R.L.

Având în vedere expunerea de motive nr. 7427 din 13.03.2018 a Primarului orașului Sinaia, prin care propune neprelungirea contractului  de concesiune nr. 1917/12.05.1993 încheiat între Consiliul Local al orașului Sinaia și S.C. TASOZ S.R.L.

Văzând  Raportul de specialitate al Direcției Poliția Locală nr. 7442 / 13.03.2018 prin care propune neprelungirea contractului  de concesiune nr. 1917/12.05.1993 încheiat între Consiliul Local al orașului Sinaia și S.C. TASOZ S.R.L.;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă neprelungirea contractului  de concesiune nr. 1917/12.05.1993 încheiat între Consiliul Local al orașului Sinaia, în calitate de concedent și S.C. TASOZ S.R.L., în calitate de concesionar. Contractul de concesiune nr. 1917/12.05.1993 va ajunge la termen în data de 12.05.2018.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcția Poliția Locală și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL.NR.66_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support