Administrație Publică

HOTARAREA NR. 68 din 22.03.2018

martie 29, 2018

Privind aprobarea bugetului evenimentului Gala AS – premierea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare, sportivilor cu rezultate deosebite, profesorilor coordonatori și antrenorilor din orașul Sinaia pentru perioada 2016-2017, în cadrul evenimentului Gala Academia Sinaia 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia, înregistrată sub nr. 7534/14.03.2018 și Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 7535/14.03.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin (2), lit. b) și d), alin. (4), lit.a) și alin.(6), lit. a), pct.1, 5 și 6, coroborat cu art. 45 alin.(2) și art.115 alin.(1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă bugetul organizării evenimentului Gala AS – premierea elevilor  cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare, sportivilor cu rezultate deosebite, profesorilor coordonatori și antrenorilor din orașul Sinaia pentru perioada 2016-2017, în valoare de 34.000 lei, reprezentând cheltuieli organizatorice, plata serviciilor artistice și catering.

ART.2. – Hotărârea va fi comunicată serviciilor/departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Poltici Publice și Serviciul Buget și Resurse Umane.

Descarca: HCL. nr. 68_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support