Administrație Publică

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare proiectul „ NOCO2-CALE PENTRU PIETONI”

mai 15, 2018

Primaria Sinaia cu sediul in Sinaia, str. Carol I, nr. 47, titular al proiectului „ NOCO2-CALE PENTRU PIETONI” –construire pasarele pietonale strada Badea Cartan -1 Mai si strada Walter Maracineanu-Aleea Kusadasi, reabilitare trasee pietonale existente, modernizare trasee pietonale existente si iluminat public propus a fi amplasat in Sinaia – strada Badea Cartan -1 Mai si strada Walter Maracineanu-Aleea Kusadasi anunţă publicul asupra luării deciziei etapei de incadrare  de catre Agentia Pentru Protectia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ NOCO2-CALE PENTRU PIETONI” –construire pasarele pietonale strada Badea Cartan -1 Mai si strada Walter Maracineanu-Aleea Kusadasi, reabilitare trasee pietonale existente, modernizare trasee pietonale existente si iluminat public propus a fi amplasat in Sinaia – strada Badea Cartan -1 Mai si strada Walter Maracineanu-Aleea Kusadasi.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in zilele de in zilele de luni pana vineri intre orele 9:00-15:00.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt , pana la data de 19 mai.

 

PRIMARIA  SINAIA                                                            

Last modified: mai 15, 2018

Comments are closed.