Administrație Publică

HOTARAREA NR. 102 din 16.05.2018

mai 22, 2018

Privind aprobarea realizării evenimentului 1 Iunie – Ziua Copilului

Având în vedere :

 

  • Expunerea de motive înregistrată sub nr.13334/11.05.2018, întocmită de Primarul Orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr.13340/11.05.2018 ;
  • Hotărârea Consiliului Local 16/2018 privind lista de evenimente organizate de orașul Sinaia în anul 2018;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate  cu prevederile art. 5, alin.(3)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin (2), lit. d) și alin.(6), lit. a), pct.1), coroborat cu art. 45 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit. b) din din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă desfășurarea evenimentului  “1 Iunie-Ziua Copilului” , în data de 01 iunie 2018;

Art. 2. – Aprobă bugetul reprezentând cheltuieli complementare organizării evenimentului, în valoare de 8.000 lei

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul de Politici Publice.

Descarca: HCL. nr.102_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.