Administrație Publică

HOTARAREA NR. 103 din 16.05.2018

mai 22, 2018

Privind aprobarea organizarii evenimentului ,,Defilarea Elevilor CMC’’ – 2018 si a bugetului aferent

Având în vedere : 

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 13.305/11.05.2018 ;
  • Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 13.337/11.05.2018;
  • Hotărârea Consiliului Local 16/2018 privind lista de evenimente organizate de orașul Sinaia în anul 2018;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate  cu prevederile art. 5, alin.(3)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin (2), lit. d) și alin.(6), lit. a), pct.1)  și pct.5), coroborat cu art. 45 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit. b) din din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,   

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art. 1. – Aprobă organizarea evenimentului  ,,Defilarea Elevilor CMC’’  2018,  în data de 25 mai 2018. 

Art. 2. Aprobă bugetul  organizării evenimentului  ,,Defilarea Elevilor CMC’’ – 2018  în cuantum 3.500  lei.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget si Resurse Umane.

Descarca: HCL. nr.103_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support