Administrație Publică

HOTARAREA NR. 104 din 16.05.2018

mai 22, 2018

Privind aprobarea bugetului evenimentului Verde Crud – Campania de curățenie a orașului Sinaia 2018  

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 13410/ 11.05.2018 ;
  • Raportul de specialitate al Directiei Politia Locala înregistrat la Primăria orașului Sinaia cu nr. 13411/ 11.05.2018;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate  cu prevederile art. 5, alin.(3)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin (2), lit. b), alin.(4), lit.a) și d), alin.(6), lit. a), coroborat cu art. 45 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit. b) din din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,   

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă bugetul organizării evenimentului Verde Crud – Campania de curățenie a orașului Sinaia, în valoare de 5.000 lei, reprezentând cheltuieli pentru activități de ridicare a deșeurilor din cadrul campaniei de curățenie și cheltuieli cu voluntarii .

Art. 2. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală – Biroul Monitorizare și Control și Serviciul Buget și Resurse Umane.

Descarca: HCL. nr. 104_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support