Administrație Publică

HOTARAREA NR. 105 din 16.05.2018

mai 22, 2018

Privind achiziționarea  sculpturii monumentale “Omul Universal” – autor Ștefan Râmniceanu, de către Centrul Cultural Carmen Sylva Sinaia.

Având în vedere: 

  • Expunerea de motive a Primarului orasului Sinaia, înregistrată cu nr. 13.313/11.05.2018;
  • Raportul de specialitate al Consilierului Primarului înregistrat cu 13.409/ 11.05.2018;
  • Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu : 

  • Legea 273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  • Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 104, alin.1, lit.b), coroborat cu alin.2, lit.a) și art.3, lit. jj) ;
  • Hotărârea Guvernului 395 din 2 iunie 2016 ,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 93;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin.(2), lit.c) și lit.d), alin.(6), lit.a), pct.4 , coroborat cu art. 45 alin. (2) si art. 115 alin.(1), lit.b);  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă Raportul de evaluare a bunului cultural mobil – sculptură monumentală cinetică ”Omul Universal”, autor Ștefan Râmniceanu, conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Aprobă achiziționarea sculpturii monumentale “Omul Universal” – autor Ștefan Râmniceanu, de către Centrul Cultural Carmen Sylva Sinaia și amplasarea ei în rondul central de pe  Bd. Carol I – intersecția cu str. Aosta.

Art.3. – Împuternicește Managerul Centrului Cultural ”Carmen Sylva”, sa semneze contractul de achiziție a sculpturii.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Centrul Cultural Carmen Sylva Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 105_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support