Administrație Publică

HOTARAREA NR. 111 din 16.05.2018

mai 22, 2018

privind încetarea contractului nr. 23104/04.11.2011 pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate al orașului Sinaia, încheiat  între Primăria orașului Sinaia B-dul Carol nr. 47, jud. Prahova și SC Grup Salubrizare Urbana SA București, Șoseaua Giurgiului, nr. 321, sector 4

Având în vedere: 

– Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată la nr.13527/14.05.2018.

– Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare si Control din cadrul Direcției Poliția Locală, înregistrat la nr. 13528/14.05.2018;

– adresa SC Grup Salubrizare Urbană SA București nr. 2077/16.04.2018, inregistrată la Primăria orașului Sinaia la nr. 10523/16.04.2018  prin care solicită în temeiul art.17.1 lit. b) acordul privind încetarea efectelor Contractului de Salubrizare nr. 23104/04.11.2011.

În conformitate cu prevederile Contractului nr. 23104/04.11.2011 pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate al orașului Sinaia și SC. Grup Salubrizare Urbană SA București.

În temeiul  art. 36, alin.(2), lit. c) ,  coroborat cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. –  Aprobă încetarea contractului nr. 23104/04.11.2011 privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate al orasului Sinaia, încheiat  între orasul Sinaia și SC Grup Salubrizare Urbană SA Bucuresti.

Art.2. –  SC Grup Salubrizare Urbana SA Bucuresti este obligată,  conform art. 7.2 din contract, să asigure prestarea serviciului de salubritate până la încheierea în regim de urgență a unui contract de prestări servicii pentru activitatea de curățenie căi publice, în orașul Sinaia, în scopul asigurării continuității serviciului public prestat.

Art.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Monitorizare și Control  – Direcția Politia Locala, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr.111_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support