Administrație Publică

HOTARAREA NR. 76 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind  evidențierea stâlpilor amplasati  pe domeniul public, în dreptul stațiilor de autobuz  prevazute doar cu alveola si indicatoare (în care nu există statie de asteptare construită), stâlpi pe care vor fi montate panouri de informare călători

Având în vedere PROIECT: „ECO-BUS” 

Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă Apel de proiecte nr: POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI

Prin care se vor amplasa panouri de informare a  călătorilor, fie pe stații construite (prevazute cu alveolă, stație de așteptare acoperită, indicatoare), fie pe stâlpi existenți, amplasați pe domeniul public, pe străzi de pe traseele mijloacelor de transport în comun, în dreptul  stațiilor de autobuz prevazute doar cu alveolă și indicatoare ( în care nu există stație de așteptare construită). Stâlpii existenți în teren ca mobilier urban sunt cuprinși în Registrul stocurilor din evidențele contabile ale Primăriei Sinaia.

Văzând expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia cu nr. 12033/27.04.2018 si raportul de specialitate întocmit de Directia Politia Locala nr. 12035/27.04.2018, prin care se supune spre aprobare Consiliului Local Sinaia, evidențierea stâlpilor amplasați  pe domeniul public, în dreptul stațiilor de autobuz  prevazute doar cu alveolă și indicatoare (în care nu există stație de așteptare construită), stâlpi pe care vor fi montate panouri de informare călători

În temeiul Legii nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, art. 36 alin. (2), lit. c), corobrat cu art. 45 alin.(3) și art. 115 alin. (1), litera b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA    

 H O T Ă R A Ş T E:

ART. 1. – Aprobă evidențierea stâlpilor amplasati  pe domeniul public, pe străzi de pe traseele mijloacelor de transport în comun, în dreptul  stațiilor de autobuz prevazute doar cu alveolă si indicatoare (în care nu există stație de așteptare construită), stâlpi pe care vor fi montate panouri de informare a călătorilor,  prin proiectul ECO-BUS, astfel:

NR. CRT LOCATIA / DETALII nr . stâlpi
1 Pe strada CARIERELOR – în dreptul statiei de autobuz capat de traseu Telegondola 1
2 Pe strada  FURNICA – în  dreptul statiilor  de autobuz  Tache Ionescu, Varful cu Dor, Crucea Molomot, Furnica, Economat, Piateta Foisor 6
3 Pe strada MĂNĂSTIRII – în dreptul statiilor de autobuz Manastirea Sinaia 1 si Mânăstirea Sinaia 2

 

2
4 Pe strada  BADEA CÂRȚAN – în dreptul statiei de autobuz Izvor 1
5 Pe terenul din  Intrarea Lalelelor FN, tarla 13, parcele CC13/1– în dreptul stației Platoul Izvor 1
TOTAL

stâlpi amplasați  pe domeniul public, pe străzi de pe traseele mijloacelor de transport în comun,   în dreptul  stațiilor de autobuz prevazute doar cu alveolă si indicatoare (în care nu există stație de asteptare construită)

 

11


ART. 2.
Stâlpii existenți sunt amplasati în teren ca mobilier urban și există inventariați ca bunuri în proprietatea orașului Sinaia  în Registrul stocurilor din evidențele contabile ale Primariei Sinaia, la nr. crt 49.

ART.3.  Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Directia Politia Locala, Serviciul Investitii, Patrimoniu si Protectie Civila din cadrul Primariei Sinaia.

Descarca:HCL.76_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.