Administrație Publică

HOTARAREA NR. 82 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind  modificarea anexei nr.3 la HCL nr.191/23.11.2017

Având în vedere:

– Expunerea de motive nr. 11866/26.04.2018 întocmită de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.11879/26.04.2018;

– Procesele- verbale nr.8977/29.03.2018 si nr.11861/26.04.2018  ale Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

– Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.191/23.11.2017 privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, et.3, ap.16 având număr cadastral 24026-C1-U16 către d-na.Stanică Alina Elena;

– Prevederile Contractului de Vânzare autentificat cu nr.1141/12.12.2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr.3776/25.07.2017 al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene;
  • 463, alin.(2) din Codul Fiscal; 

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c), alin.(5), lit.b) și art. 123 alin.(1),  coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local  nr.191/23.11.2017 privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, et.3, ap.16 având număr cadastral 24026-C1-U16 către d-na.Stanică Alina Elena, respectiv a graficului de rambursare, conform graficului nr.11764/26.04.2018 – anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia, să semneze actul adițional la contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

Art.3. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.                 

Descarca: HCL.82_2018     

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support