Administrație Publică

HOTARAREA NR. 83 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind aprobarea realizării evenimentului sportiv Crosul ”Adrian Ghioca” – ediția a XIII-a

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 11023/19.04.2018 întocmită de  Primarul orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr.11024/19.04.2018;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 5, alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.36, alin.(2), lit.d) și alin.(6), lit.a), pct.1, 4, 5 și 6 și art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. – Aprobă desfășurarea crosului anual ”Adrian Ghioca”, Ediția a XIII-a, în data de 04 mai 2018.

Art.2. – Aprobă acordarea de premii în valoare totala de 7.220 lei, pentru 18 categorii de vârstă și 2 categorii de gen, după cum urmează :

  • pentru categoriile de vârstă până în 10 ani, F/B și între 11 – 15 ani F/B:

Premiul I        =  100 LEI

Premiul II       =   80 LEI

Premiul III     =   50 LEI

  • pentru celelalte categorii de vârstă : 16-20 ani, 21-30 ani, 41-50 ani, 51-60 ani, 61-70 ani și peste 70 ani :

Premiul I        =  200 LEI

Premiul II       =  150 LEI

Premiul III     =  100 LEI

Art.3. – Aprobă efectuarea de cheltuieli complementare organizării evenimentului, în valoare de 3.000 lei.

Art.4. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget  din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Descarca: HCL.83_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support