Administrație Publică

HOTARAREA NR. 84 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind aprobarea desfășurării evenimentului Ziua Europei și a bugetului aferent

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 11927/27.04.2018 și Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 11928/27.04.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 5, alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.36, alin.(2), lit.d) și alin.(6), lit.a), pct.1, 4 și 5  și art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                              H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă organizarea evenimentului Ziua Europei in data de 9 mai 2018.

Art. 2. – Aprobă bugetul organizarii evenimentului Ziua Europei în valoare de 12.000 lei fără TVA reprezentand cheltuieli organizatorice

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice si Serviciul Buget si Resurse Umane.

Descarca: HCL.84_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support