Administrație Publică

HOTARAREA NR. 85 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind aprobarea proiectului ‘O zi la Sinaia’  pentru anul 2018  

Având în vedere Expunerea de motive nr. 11932/27.04.2018, întocmită de Primarul orașului Sinaia;

Având în vedere Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr.11933/27.04.2018;

Văzând  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 5, alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.(2), lit. b) și e) coroborat cu art. 45 alin.(1) și art. 115 alin.(1), lit.b,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă proiectul ‘O zi la Sinaia’,  pentru anul 2018.

Art.2. –  Aprobă suma de 5000 lei  necesară realizării proiectului ‘O zi la Sinaia’, reprezentând valoarea prânzului.

Pranz valoare estimativa = 500 lei/excursie (15 lei/pers.)

Costurile referitoare la transport vor fi suportate in baza contractului de parteneriat cu Transport Urban Sinaia care va asigura  deplasarea de la domiciliul elevilor pană în Sinaia și retur. De asemenea se vor realiza parteneriate cu Castelul Peleș și Casino (acces) cât și cu școala Principesa Maria sau George Enescu.

Art.3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire Departamentul de Politici Publice si  de catre reprezentantii legali ai unitatilor de invatamant.

Descarca: HCL.85_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.