Administrație Publică

HOTARAREA NR. 86 din 03.05.2018

mai 22, 2018

privind aprobarea achiziţionării de către Spitalul Orăşenesc  Sinaia de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare in dos. nr. 1356/105/2017

Având în vedere :                                                                               

– Expunerea de motive nr. 8950/29.03.2018 întocmită de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr. 8952/29.03.2018 al Departamentului juridic, contencios administrativ și administratie publică;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din OUG  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative ;

– Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice locale;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36, alin.(2), coroborat cu art.45 alin.(1) și art. 115 alin.(1), lit.b,

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E :

Art. 1. – Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice externe pentru consultanţă şi reprezentare juridică, pentru urmatorul proces, pe întreaga durată a desfăşurării procesului :

  • dosarul nr. 1356/105/2017 cu obiectul: contestaţie decizie de concediere, obligarea angajatorului la încheierea unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, plata tuturor salariilor de la data concedierii şi până la ramânerea definitivă a hotărârii .

Art. 2. – Se mandatează Managerul Spitalului Orăşenesc Sinaia  să semneze contractele de achiziţionare de servicii juridice de consultanţă, de asistenţa şi/sau de reprezentare .

Art. 3. – Hotărârea va fi comunicată Spitalului Orăşenesc Sinaia şi instituţiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către  Managerul Spitalului Orăşenesc Sinaia prin personalul din subordine  .

Descarca: HCL.86_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support