Administrație Publică

HOTARAREA NR. 88 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind acceptarea donatiei spațiului comercial situat pe Aleea Peleșului FN (intersectie cu Aleea Carmen Sylva) de către Orașul Sinaia

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a D-lui Primar Vlad Oprea inregistrata cu nr. 10547/ 16.04.2018;
  • Raportul de specialitate nr. 10548/ 16.04.2018 al Biroului Monitorizare si Control;
  • Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile: 

  • 121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
  • 863 si 1014 Cod Civil,

În temeiul Legii nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare, art.36, alin. (2), lit.c) coroborat cu art.45  alin.(3) și art. 115 alin. (1), lit.b,

CONSILIUL LOCAL ORAȘ SINAIA

HOTĂRĂSTE: 

Art.1.  – Aprobă acceptarea donației spațiului comercial situat în Orașul Sinaia Aleea Peleșului FN (intersecția cu Aleea Carmen Sylva) având o suprafață de 23mp. Spațiul comercial este o construcție din anul 2005 cu pereți din lemn, plansee și șarpantă din lemn cu învelitoare din ondolux, geamuri tip termopan, ușa din tamplarie PVC și instalație electrică.

Art.2. – După preluarea acestuia, spațiul comercial va fi scos la licitație publică.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de catre Serviciul Buget si Resurse Umane si Direcția Poliția Locală Sinaia.

Descarca: HCL.88_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.