Administrație Publică

HOTARAREA NR. 99 din 16.05.2018

mai 22, 2018

privind concesionarea prin licitație publică a terenului, aparținând domeniului privat al orașului, în suprafață de 60 mp, situat în orașul Sinaia, Bd. Republicii nr. 15, lot 2 pentru amenajare parcare auto

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 13251 din 10.05.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun concesionarea prin licitație publică a terenului, aparținând domeniului privat al orașului, în suprafață de 60 mp, situat în orasul Sinaia, Bd. Republicii nr. 15, lot 2 pentru amenajare parcare auto;

– Raportul  Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 13253/ 10.05.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia, cererea nr. 5912/01.03.2018 a d-nei BOGDAN AURELIA de concesionare a terenului aparținând domeniului privat al orașului, în suprafață de 60 mp, situat în orașul Sinaia, Bd. Republicii nr. 15, lot 2, pentru amenajare parcare auto;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile:

– art. 551, alin. (8) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

– art. 13 din Legea 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul  art. 36, alin.(2), lit.c), art. 123, alin.(2), coroborate cu  art. 45, alin.(3) și art. 115, alin.(l), lit.b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Aprobă concesionarea prin licitație publică a terenului, aparținând domeniului privat al orașului Sinaia, în suprafață de 60 mp, situat în orașul Sinaia, Bd. Republicii nr. 15, lot 2, pentru amenajare parcare auto.

ART.2. – Aprobă documentația de licitație conform anexelor 1,2,3,4 și 5.

ART.3. – Prețul de pornire al licitației este de 40 EURO/mp.

ART.4. – Terenul se concesionează pe o perioadă de 49 de ani.

ART.5. – Contravaloarea concesiunii se va achita integral la data semnării contractului de concesiune.

ART.6. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze contractul de concesiune.

ART.7. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 99_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support