Administrație Publică

HOTARAREA NR. 116 din 06.06.2018

iunie 29, 2018

Privind stabilirea stațiilor de taxi pentru autoturismele care efectuează serviciul de transport în regim de taxi și de inchiriere pe raza orașului Sinaia

 Având in vedere : 

– Expunerea de motive a D-lui Primar Vlad Oprea înregistrată la  nr.15471/05.06.2018;

– Raportul de specialitate nr. 15477/ 05.16.2018 al Departamentului Monitorizare și Control, prin care se propune aprobarea stațiilor de taxi și numarul locurilor de așteptare pentru fiecare stație de taxi; 

În conformitate cu  Legea nr.  265/ 19.07.2007 pentru modificarea și completarea Legii 38/ 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 356/29.11.2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38/2003;

In temeiul art. 36 alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 45 alin.(3) art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se stabilesc stațiile de taxi pentru autoturismele care efectuează serviciul de transport

în regim de taxi și de inchiriere pe raza orașului Sinaia, dupa cum urmează:

 

NR.

CRT.

ADRESA DISPUNERII LOCULUI

DE AŞTEPTARE

NUMAR LOCURI
1 Str. PLATOUL IZVOR 2
2 HOTEL MARA 4
3 CALEA BUCUREȘTI (fostul Post de control) 3
4 CARTIERUL IZVOR

(Intersecție C. Moroieni-W.Maracineanu)

2
5 Str. AVRAM IANCU (H. Internațional) 4
6 STR. CUZA-VODĂ ( Hotel Anda ) 6
7 ALEEA POȘTEI ( partea cu Vila Holliday )

 

6 (stație nou infiintată cu program de Luni pana Joi. Vineri – Duminica nu va funcționa în cazul organizării târgurilor de week-end)
8 B-DUL CAROL I

(la intrare in Parcul D. Ghica)

6
9 GARA SINAIA 6
10 Str. CUMPATU intersecție cu Str. GEORGE ENESCU 3
11 TAVERNA  SÂRBULUI (intrare Calea Codrului) 3
  Total locuri de staționare: 45

 ART.2. – Serviciile de specialitate din cadrul Primariei Sinaia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.

Descarca: HCL.116_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.