Administrație Publică

HOTARAREA NR. 118 din 15.06.2018

iunie 29, 2018

Privind realizarea proiectului ”100% ROMÂNIA”, în parteneriat cu  Asociația ”HARISME”

 Având în vedere :

–          Expunerea de motive nr. 16676/15.06.2018 întocmită de Primarul oraşului Sinaia;

–          Raportul de specialitate nr. 16677/15.06.2018, întocmit de Departamentul Politici Publice prin care se propune aprobarea realizării proiectului ”100% ROMÂNIA”, în parteneriat cu Asociația ”HARISME” ;

–          Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu  Ghidul privind procedura de selectie a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) și a Primului Război Mondial, formulate și asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2319/2018, publicat pe site-ul Ministerului Culturii și Identității Naționale ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. e) și  alin. (7) lit. a), coroborat cu  art. 45 alin. (2), lit.f) și art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

ART.1. – Se aprobă ACORDUL DE PARTENERIAT cu Asociația ”HARISME” , conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Se aprobă realizarea proiectului ”100% ROMÂNIA”, proiect dedicat Centenarului României.

ART.3. – Se aprobă cofinanțarea în valoare de 46.310 lei, reprezentând 2 % din valoarea proiectului.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de catre Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Descarca: HCL.nr.118_2018

 

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.