Administrație Publică

Aplica acum pentru o locuinta ANL destinata inchirierii

iulie 5, 2018

Primaria Sinaia te invita in perioada  09 iulie – 09 august 2018 pentru completarea dosarului si/sau reactualizarea acestuia.

LISTA actelor justificative pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii:

1. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu;

2. Titularul cererii trebuie sa isi desfasoare activitatea in orasul Sinaia;

3. Copie autentificata dupa actul de nastere si/sau de pe actul de identitate ( numai pentru titularul cererii de locuinta);

4. Declaratie autentificata a titularului cererii care face mentiunea si pentru copiii minori si dupa caz ale sotiei / sotului si ale celorlalti membri ai familiei acestuia “ ca nu detine , nu a detinut o alta locuinta in proprietate si / sau nu este beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii teritorial-administrative sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in localitatea Sinaia”;

5. Adeverinta de la locul de munca  si alte documente de evidenta specifice locului de munca (copie dupa contractul de munca vizat de ITM, copie dupa fila din Registrul Unic al Salariatilor , dupa caz , – numai pentru titularul cererii).Pentru firmele care nu au sediul social in orasul Sinaia, dar au punct de lucru se va aduce dovada inregistrarii la ORC a punctului de lucru in orasul Sinaia.

6. Copie dupa contractul de inchiriere sau copie dupa actul de proprietate ( tolerat in spatiu- caz in care vor fi atasate documente de identitate pentru toti locatarii care au acelasi domiciliu) din care sa rezulte suprafata locuibila;

7.Dupa caz , copii dupa cartile de identitate pentru persoanele care au implinit 14 ani , copii certificate de nastere , certificat casatorie;

8.Dupa caz , certificate medicale din care sa rezulte boala de care sufera solicitantul , un alt membru al familiei sau aflat in intretinere;

9.Copie acte studii (ultimul nivel de studii incheiat si atestat conform legii);

10.Dupa caz , dovada ca solicitantul;

– provine din case de ocrotire sociala;

– a adoptat sau adopta copii;

– ca este evacuat sau evacuabil din casa nationalizata;.

11. Adeverinte de venit NET pentru perioada iulie 2017 – iunie 2018 pentru toti membrii familiei, inclusiv cupoane alocatii sau extras de cont pentru alocatii copii.

Last modified: iulie 5, 2018

Comments are closed.