Administrație Publică

HOTARAREA NR. 122 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

              Privind aprobarea realizării evenimentului Trofeul Sinaia – Campionatul Național  de Viteza în Coastă – etapa a V-a,  ediția a X-a

Având în vedere Expunerea de motive nr. 17829/28.06.2018  a Primarului orașului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, înregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 17830/28.06.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.5, alin.(3);

În temeiul art. 36, alin (2), lit. b) și d), alin. (4), lit.a) și alin.(6), lit. a), pct. 5 și 6, coroborat cu art. 45 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă desfășurarea concursului de automobilism sportiv  “Trofeul Sinaia” – etapa a   V- a,   în Campionatul Național de Viteză în Coastă Dunlop, ediția a X-a, în perioada 20-22 iulie 2018.

Art. 2. – Aprobă efectuarea de cheltuieli complementare organizării evenimentului, în valoare totala de 120.000 lei din bugetul local al orașului Sinaia.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia și Clubul Sportiv Carpati Sinaia.

Descarca: HCL.nr.122_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support