Administrație Publică

HOTARAREA NR. 124 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

privind modificarea organigramei SC SINAIA FOREVER SRL

Având în vedere :

  • Expunerea de motive înregistrată sub nr.19278/12.07.2018, întocmită de Primarul orașului Sinaia;
  • Nota de fundamentare întocmită de administratorul Sinaia Forever SRL.  înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr.19279/12.07.2018 prin care  solicită  modificarea organigramei societății;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Văzând :

– Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010 privind înființarea SC. Sinaia Forever SRL.

– Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2010 privind delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către SC. Sinaia Forever SRL.

– Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2016 privind modificarea  organigramei SC.Sinaia Forever SRL.

În  conformitate cu  prevederile Regulamentului  nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul genera privind protectia datelor);

În temeiul  Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, lit.a) coroborat cu art. 45 alin.1) si art. 115 alin.(1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. 1. – Aprobă modificarea   organigramei SC. SINAIA FOREVER SRL., conform anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  administratorul SC. Sinaia Forever SRL.

Descarca: HCL.nr. 124_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support