Administrație Publică

HOTARAREA NR. 131 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

privind schimbarea destinației a cinci unități locative din locuințe sociale destinate persoanelor evacuate/evacuabile care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari în locuințe de necesitate cazuri sociale

Având în vedere:

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.18095/02.07.2018;

– Raportul Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.18105/02.07.2018 prin care propune schimbarea destinației a cinci unități locative din locuințe sociale destinate persoanelor evacuate/evacuabile care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari în locuințe de necesitate cazuri sociale, situate în Sinaia, str.Spitalului nr.2B, bl.E1, ap.9 și ap.17 și str.Piscul Câinelui nr.13, ap.6, ap.8 și ap.25;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– Art. 56 din  Legea nr.114/1996 – Legea Locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c), alin.(5), lit.b) ,  coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART.1. – Aprobă schimbarea destinației a cinci unități locative din locuințe sociale destinate persoanelor evacuate/evacuabile care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari în locuințe de necesitate cazuri sociale, situate în Sinaia, str.Spitalului nr.2B, bl.E1, ap.9 și ap.17  și str.Piscul Câinelui nr.13, ap.6, ap.8 și ap.25.

ART.2. –  Aprobă repartizarea acestora conform anexei nr.1.

ART.3. – Biroul patrimoniu și protecție civilă va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL. nr. 131_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.