Administrație Publică

HOTARAREA NR. 134 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

 Privind trecerea din domeniul privat al oraşului Sinaia în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 3750 mp şi modificarea poziţiilor nr. 262 şi nr. 263 din anexa nr. 12 la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului

            Având în vedere expunerea de motive nr.  16850 din 18.06.2018  a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism şi evenimente, prin care propun modificarea poziţiilor   nr. 262 şi nr. 263 din anexa nr. 12 la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 16863 din 18.06.2018 prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia  trecerea din domeniul privat al oraşului Sinaia în domeniul public a terenului în suprafata de 3750 mp şi modificarea poziţiilor nr. 262 şi nr. 263 din anexa nr. 12 la H.C.L.   nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

Având în vedere prevederile art. 155 din Ordinului 700/2014 al Directorului General ANCPI  (cu privire la întabularea dreptului de proprietate publică a oraşului);

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c), art. 45, alin.(3), art. 115, alin.(l), lit.b), art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

   CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

  H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART.1.  Aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 3750 mp situat în localitatea Sinaia, judeţul Prahova, Calea Moroieni nr. 25.

ART.2. Aprobă modificarea poziţiei nr. 262 – Şcoala nr. 2 Sinaia din anexa nr. 12 la H.C.L.                             nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, astfel :

  • Coloana 2  se modifică şi va avea următorul cuprins “Şcoala Gimnazială Principesa Maria”;
  • Coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins „localitatea Sinaia, judeţul Prahova, Calea Moroieni nr. 25, suprafaţă teren=4250mp, suprafaţă construită la sol C1=505mp, suprafaţă construită la sol C2=759mp, suprafaţă construită la sol  C3=117mp ; vecinătăţi : S-V-strada Walter Mărăcineanu şi teren proprietate privată, N-Calea Moroieni, E-teren proprietate privată;

ART.3. Aprobă modificarea poziţiei nr. 263 – Şcoala nr. 2 Sinaia din anexa nr. 12 la H.C.L.                             nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, astfel :

–  Coloana 2  se modifică şi va avea următorul cuprins “Piaţa Agroalimentară Calea Moroieni”; 

–    Coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins „localitatea Sinaia, judeţul Prahova, Calea Moroieni nr. 25A, suprafaţă teren=488mp, suprafaţă construită la sol  C1=44mp ; vecinătăţi : S-V-strada Walter Mărăcineanu, N-Calea Moroieni, E-Şcoala Gimnazială Principesa Maria.

ART.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 134_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support